Diş tedavisine ihtiyacı olan bazı çocuklar diş tedavilerinden korku ve kaygı duymaları nedeniyle tedaviye uyum gösterememekte, bu da tedavilerin ilk seanslarında uygulanan işlemlerin başarısızlık oranının yüksek olmasına neden olmaktadır. Diş hekimi korkusu olan hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda,korkulu hastaların diğerlerinden daha fazla sayıda çürük oranına, eksik dişe ve daha az sayıda dolgulu dişe sahip olduklarını ve diş ağrısının ve enfeksiyonun giderilmesi için daha fazla acil tedaviye gereksinim duyduklarını bildirmişlerdir.Yine benzer olarak diş hekimi korkusu olan çocukların ; diğerlerine göre istatiksel olarak anlamlı sayıda daha fazla diş çürüğüne sahip olduklarını,tedavilerine düzenli gelmediklerini ortaya koymuştur.Tedavi yaklaşımlarını ve başarısını engellediğinden çocuk diş hekimliğinde korku ve kaygı çoğu kez çözümü en zor problemler arasında yer almaktadır.