Yirmi Yaş Diş Çekimi (20 yaş diş çekimi çayyolu)

Yirmi yaş dişleri diş dizisinin en sonunda yer alan 3.büyük azı dişleridir.Bu dişler genellikle çenedeki yer darlığı,üzerindeki kemik kalınlığının fazla olması,eğimli sürmesi gibi nedenlerden dolayı kısmen sürmekte veya çene kemiğinin içinde tamamen gömülü kalmaktadır.Yirmi yaş dişi eğer ağızda normal pozisyonda tamamen sürmüşse ve karşıt dişle çiğneme işlemi sağlıyorsa çekilmesine gerek yoktur.

Çekilmesi gereken durumlar ise temizliği tam sağlanamayacak pozisyonda olan yirmi yaş dişleri ,dil ve yanağa doğru eğimli sürüp kişinin devamlı istemsiz olarak dilini ve yanağını ısırmasına sebep olan yirmi yaş dişleri, üzerinde büyük çürüğü olan yirmi yaş dişleridir.

Gömülü yirmi yaş dişleri tam gömülü ve kısmi gömülü olarak sınıflandırılır.

Ağız içinde kısmen sürmüş olan dişlerin temizliği tam olarak sağlanamadığı için daha hızlı çürürler ve enfeksiyon oluşturma ihtimalleri yüksektir.Genel olarak çekimine karar verilir

Tam gömülü yirmi yaş dişleri bazen pozisyonlarından dolayı komşu dişin köklerine zarar verebilir,ön dişlerin çapraşıklığına sebep olabilir veya etrafında kist oluşabilir bu durumlarda dişlerin çekimine karar verilir.

Tam gömülü olup herhangi bir sıkıntıya sebep olmayan yirmi yaş dişleri 1-2 yıl aralıklarla hekim tarafından kontrol edilerek ağızda kalmasına karar verilir.